Εγκατάσταση - Ασφάλεια υποδομών

Εγκατάσταση δικτύων

Φροντίζουμε για τη σωστή και ασφαλή δικτύωση όλων των χώρων της επιχείρησής σας αναλαμβάνοντας:

  • Τη μελέτη του χώρου
  • Την εγκατάσταση των απαιτούμενων παθητικών μέσων (καλώδια, οπτικές ίνες, racks κ.λ.π)
  • Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των απαιτούμενων ενεργών μέσων (switches, routers κ.λ.π)
  • Την διαμόρφωση του κεντρικού χώρου υποδομής (computer room)

Τελικά παραλαμβάνετε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA – 568, πλήρως λειτουργικό και εύκολα διαχειρίσιμο.

Ασφάλεια υποδομών

Φροντίζουμε για τη διασφάλιση των πληροφοριακών σας υποδομών και των δεδομένων σας, τόσο από φυσικής, όσο και από ηλεκτρονικής πλευράς αναλαμβάνοντας:

  • Την εκπόνηση μελέτης ασφάλειας
  • Την υλοποίηση - εφαρμογή της μελέτης

έτσι ώστε να μπορείτε να εξασφαλίσετε τόσο την πλήρη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων σας όσο και την εμπιστευτικότητά τους.