Οργανισμοί - Ενώσεις

Ενώσεις και Οργανισμοί σχετικοί με τις Εγκληματολογικές Επιστήμες γενικότερα και με Ψηφιακά Πειστήρια

asdf.jpg

Η Αμερικάνικη κοινωνία για την εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων. (Digital Forensics).Πρόκειται για μη κυβερνητικό επαγγελματικό οργανισμό ο οποίος απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για την εγκληματολογική διερεύνηση ψηφιακών πειστηρίων.

ectcoe.png

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σκοπός είναι να παρέχει στις υπηρεσιες επιβολής του νόμου εκπαίδευση, εργαλεία και τεχνολογία που απαιτείται για την εξιχνίαση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Επιλέξτε την εικόνα για περισσότερες πληροφορίες.

logo_enfsi.png

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Εγκληματολογικών Επιστημών, έχει ως μέλη Ινστιτούτα και όχι πρόσωπα, κυρίως από Αστυνομικές - Κυβερνητικές υπηρεσίες των χωρών της Ευρώπης

hafs.png
Σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ είναι να αναπτύσσει νόμιμες δραστηριότητες, που στοχεύουν στην προαγωγή και περαιτέρω καθιέρωση των εφαρμοσμένων εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών (Forensic Sciences), του ρόλου των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Forensic Sciences Service/Institutes) και του επιμέρους ρόλου των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων στην απονομή της Δικαιοσύνης.

swgde-1.jpg

 

Επιστημονική Ομάδα Εργασίας για τα Ψηφιακά Πειστήρια. Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό με σκοπό τη δημιουργία standards για ψηφιακά και multimedia πειστήρια. 

swgit.jpg

Επιστημονική Ομάδα Εργασίας για τα Ψηφιακά Πειστήρια. Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό με σκοπό τη δημιουργία standards για ψηφιακά και multimedia πειστήρια.