Γραφολογικές Εξετάσεις

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Γραφολογική εξέταση και σύγκριση χειρόγραφης και δακτυλογραφημένης γραφής, υπογραφών, εντυπωμάτων σφραγίδων, γραφικών μέσων κ.λπ. στοιχείων επί πάσης φύσεως εγγράφων ( αξιόγραφα, επιταγές, διαθήκες, συμβόλαια, επιστολές, αποδείξεις, συμβάσεις, κ.λπ. ) προς διακρίβωση της γνησιότητά τους. Διακρίβωση και εμφάνιση μη ορατής - λανθάνουσας γραφής, τυχόν αλλοιώσεων, νοθεύσεων, προσθηκών ή εξαλείψεων επί πάσης φύσεως εγγράφων, εξέταση & σύγκριση φωτοτυπιών, δακτυλογραφημένων και εκτυπωμένων εγγράφων, έλεγχος διαφοροποίησης των χρησιμοποιηθέντων γραφικών μέσων & του γραφικού υποστρώματος.

Για τις ανωτέρω εξετάσεις μπορεί να συνταχθεί επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση γραφολογικής γνωμοδότησης για δικαστική χρήση. Δυνατότητα συναντήσεως στο γραφείο του επιληφθέντος δικηγόρου. Αναλαμβάνονται υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  • Χειρόγραφης γραφής & υπογραφών (προς διακρίβωση του φορέα τους),
  • Μηχανογραφημένης & δακτυλογραφημένης γραφής (συγκριτική αντιπαραβολή κειμένων  - διακρίβωση της ταυτότητας της πηγής προελεύσεως της γραφής, όπως είδος γραφομηχανής, εκτυπωτή κ.λπ),
  • Εντυπωματικής γραφής (διακρίβωση χρησιμοποιηθείσας σφραγίδας ή άλλου αυτοσχέδιου μέσου αποτύπωσης),
  • Φωτοαντιγράφων  - τηλεομοιοτυπικών αντιγράφων (αναζήτηση ελαττωμάτων ή λοιπών ευρημάτων προς διακρίβωση της ταυτότητας των πηγών αναπαραγωγής τους).

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Εμφάνιση μη ορατής - λανθάνουσας γραφής,
  • Έλεγχος διαφοροποίησης των χρησιμοποιηθέντων γραφικών μέσων & του γραφικού υποστρώματος,
  • Διακρίβωση και εμφάνιση τυχόν αλλοιώσεων, νοθεύσεων, προσθηκών ή εξαλείψεων, επί πάσης φύσης εγγράφων,
  • Εξετάσεις και συγκρίσεις ολικώς ή μερικώς κατεστραμμένων εγγράφων.

 

Για τις ανωτέρω εξετάσεις μπορεί να συνταχθεί επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση γραφολογικής γνωμοδότησης για δικαστική χρήση.

Δυνατότητα συναντήσεως στο γραφείο του επιληφθέντος δικηγόρου.

Αναλαμβάνονται υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα