Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους, προκειμένου να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά πειστήρια, όσον αφορά την εγκληματολογική διερεύνηση, παροχή εκπαίδευσης - πιστοποίησης, λογισμικό (ανοικτό και εμπορικό), αγορά εξοπλισμού κλπ