Εκπαίδευση

Παροχη εκπαίδευσης σε θέματα εγκληματολογικής διερεύνσης σε ψηφιακά πειστήρια.