Υλικό (Hardware)

Εταιρείες που διαθέτουν υλικό (Hardware) για τη διερεύνηση σε ψηφιακά πειστήρια

digital_inteligence.PNG

Digital Intelligence. Παρέχει εγκληματολογικό υλικό (forensic systems, forensic network, forensic write blockers, forensic device). Διαθέτει επίσης εγκληματολογικό λογισμικό και εκπαιδεύσεις. Περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας την εικόνα.

tableau.PNG

Tableau. Παρέχει εγκληματολογικό υλικό (forensic duplicators, forensic bridges/write blockers, Hardware Accelerator, Acquisition Accessories). Επίσης διαθέτει και εγκληματολογικό  λογισμικό (Tableau Firmware Update, Tableau Imager, Tableau Software manager). Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την εικόνα.

celebrite.PNG

Cellebrite. Παρέχει εγκληματολογικό υλικό, λογισμικό και εκπαιδεύσεις για τα προιόντα της. . Ασχολείται με κινητά τηλέφωνα και προσφέρει υλικό για δημιουργία εγκληματολογικών αντιγράφων συσκευών (physical aquisition) αλλά και εγκληματολογική ανάλυσή τους. Περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας την εικόνα.

occea.PNG

Παρέχει εγκληματολογικό υλικό, λογισμικό και εκπαιδεύσεις. Ειδικεύεται σε εγκληματολογική εξέταση - ανάλυση εικόνας και βίντεο. Περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας την εικόνα.