ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

  • Συλλογή και διασφάλιση πειστηρίων.
  • Εξέταση και ανάλυση δεδομένων από ψηφιακά πειστήρια και μέσα αποθήκευσης γενικότερα.
  • Επαναφορά δεδομένων.
  • Παρουσίαση ευρημάτων (σύνταξη έκθεσης, κατάθεση σε δικαστήριο).
  • Ασφαλής διαγραφή δεδομένων. Διαγράφουμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους.
  • Εχεμύθεια 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι εξειδικευμένοι εξεταστές μας και η χρήση εξειδικευμένων εγκληματολογικών λογισμικών μας παρέχουν την δυνατότητα ανάκτησης διαγραφέντων δεδομένων από ψηφιακούς αποθηκευτικούς χώρους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολυετής ενασχόληση των εξεταστών της εταιρείας μας στην εγκληματολογική διερεύνηση είναι σε θέση να σας παρέχουν έγκυρες και σαφείς νομικοτεχνικές συμβουλές για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας.

Ανάγνωση δικογραφίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δικηγόρους αλλά και ιδιώτες.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για περιπτώσεις που δεν αναφέρονται εδώ, αλλά έχουν να κάνουν με ψηφιακά δεδομένα, συμβουλευτείτε μας. Μάλλον μπορούμε να σας βοηθήσουμε